Michelangelo

Livres modernes

Tuena, Filippo

Michelangelo : la grande ombra / Filippo Tuena

Roma : Fazi, 2008

Tascabili ; 117